B1, B kategorijos 20 klausimų prieš praktinio vairavimo egzaminą.

Priminimas: Jei reikės lipti iš automobilio, nepamirškite įjungti stovėjimo stabdį (užtraukti rankinį).

1. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje.
Atsakymas: Po priekiniu variklio gaubtu. Jį atidarius šalia variklio bloko bus alyvos matuoklė (dažniausiai ji būna oranžinės ar geltonos spalvos).

2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.
Atsakymas: Patikrinimas atliekamas automobiliui stovint lygioje vietoje, prieš užvedant, kol automobilio variklis yra šaltas. Reikia ištraukti variklio alyvos matuoklę, ją nuvalyti ir vėl įstatyti. Tuomet pakartotinai ją ištraukus pažiūrėti, kad ant variklio alyvos matuoklės alyvos nebūtų daugiau MAX žymos ir mažiau MIN žymos. Normalus lygis tarp MAX ir MIN žymų.

3. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.
Atsakymas: Jeigu automobilis užvestas ir vairas sukasi į vieną ar kitą pusę labai lengvai, be didesnių pastangų, tai vairo stiprintuvas veikia.  Esant neužvestam automobiliui vairas sukasi labai sunkiai, reikia daug fizinės jėgos, reiškia pats vairo stiprintuvas neveikia. Jei vairas sukasi sunkiai ir reikia daug fizinės jėgos esant užvestam varikliui, reiškia kad automobilyje nėra vairo stiprintuvo, arba jis sugedęs.

4. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.
Atsakymas: Variklio aušinimo sistemos lygis tikrinamas po variklio gaubtu. Ten yra specialus plastmasinis skysčio išsiplėtimo rezervuaras (bakelis). (dažnai su garų simboliu ant viršaus. O pats aušinimo skystis dažniausiai būna rausvos arba žalsvos spalvos).

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.
Atsakymas: Kai variklis yra atvėsęs, aušinimo skysčio lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymių, esančių ant aušinimo skysčio bakelio šono.

6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.
Atsakymas: Užtraukiant stovėjimo stabdį, jis turi užsifiksuoti ( bandant traukti daugiau nebeina užtraukti). Jei įjungus pirmą pavarą ir bandant pajudėti jaučiamas stiprus stabdymas, reiškia stovėjimo stabdys veikia.

7. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).
Atsakymas: Langų plovimo skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu. Bakelis dažniausiai būna su mėlynos spalvos dangteliu ir specialiu simboliu ant viršaus t.y. lango ir ant jo bėgančio vandens ženklu.

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.
Atsakymas: Rezervuaras paprastai yra permatomas, su MIN ir MAX žymomis, todėl skysčio lygis tikrinamas vizualiai. Apie pasibaigusį skystį gali signalizuoti ir speciali lemputė esanti prietaisų skydelyje. Jeigu bakelis nematomas ir nėra signalizuojančios lemputės ir jei skystis pasibaigęs jis tiesiog nebebėgs ant langų.

9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.
Atsakymas: Norėdami įjungti garsinį signalą, nuspauskite garsinio signalo simbolį ant vairo.


10. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).
Atsakymas: Stabdžių skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu horizontaliai stabdžių pedalui į viršų. Ant specialaus bakelio (rezervuaro), dažniausiai būna geltonos spalvos dangtelis ir specialus simbolis ant viršaus stabdžių būgnas su stabdžių kaladėlėmis iš šono).

11. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas saugiai važiuoti.
Atsakymas: Skysčio lygis turi buti tarp MAX ir MIN žymių, esančių ant bakelio šono. Jei žymų ant rezervuaro nėra, apie skysčio trūkumą signalizuos automobilio prietaisų skydelyje speciali stabdžių kontrolinė lemputė.

12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.
Atsakymas: Automobilio degimas turi būti įjungtas, kad posūkių signalai veiktų. Norėdami įjungti posūkių signalus, judinkite posūkių svirtelę aukštyn ar žemyn. Žalios spalvos rodyklė – indikatorius prietaisų skydelyje rodo, kuris posūkio signalas veikia. Jie patys išsijungs, kai po manevro vairą atsuksite atgal. Jei indikatorius ir toliau mirksi, rankomis grąžinkite svirtelę į pirminę padėtį. Jei indikatorius mirksi labai greitai ar lėtai, tai reiškia, kad gali būti perdegusi lemputė arba blogas elektros grandinės kontaktas.

13. Paaiškinkite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.
Atsakymas: Stabdžių šviesos signalų tikrinimas vyksta vizualiai, kai paspausta stabdžių pamina. Privažiuokite
automobilio galu prie sienos ir pamatysite raudonos spalvos stabdžių šviesos signalų (žibintų)
atspindį arba paprašykite kieno nors pagalbos, kad pažiūrėtų ar nuspaustų stabdžių paminą.

14. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.
Atsakymas: Darbinis (pagrindinis) stabdys laikomas techniškai tvarkingu, jeigu stabdymas efektyvus stabdžio pedalą paspaudus ne daugiau kaip pusę savo eigos. Jeigu kaskart spaudžiant stabdžių pedalą, jis spaudžiasi iki galo, vadinasi stabdžiai yra sugedę ir toliau važiuoti negalima.

15. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.
Atsakymas: Ar tinkamai veikia visi žibintai reikėtų tikrinti vizualiai, kai automobilio variklis įjungtas. Paeiliui įjunkite žibintus ir apžiūrėkite juos. Automobilio priekyje turi degti atitinkamai gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, jeigu įrengti, turi degti priešrūkiniai žibintai, automobilio gale- raudonos gabaritinės šviesos, atbulinės eigos žibintas, galiniai rūko žibintai, jei tokie įrengti, ir numerio apšvietimas.

16. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.
Atsakymas: Lipduką su rekomenduojamu oro slėgiu padangose rasite atsidarę degalų pylimo
dangtelį, kai kuriuose automobilių modeliuose šią informaciją galima rasti ant vairuotojo pusės
statramsčio arba automobilio žinyne.

17. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.
Atsakymas: Atsukite padangos ventilio dangtelį, įstatykite oro slėgio matavimo prietaisą- manometrą, paspauskite jį ir kelias sekundes palaikę atleiskite. Manometro skydelyje matysite koks oro slėgis padangoje.

18. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylis yra pakankamas saugiai važiuoti.
Atsakymas: Padangų protektoriaus gylį galima išmatuoti specialiu rašto gylio matuokliu, slankmačiu arba paprasčiausia liniuote. Neturint nei vieno įrankio, galima vizualiai įvertinti rašto gylį, jis turėtų būti virš ribinės žymos ( rašto gylio indikatoriaus).

(Padangų protektoriaus gylis turėtų būti ne mažesnis nei 1.6mm vasarą ir ne mažesnis 3mm žiemą).

19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.
Atsakymas: Vizualiai apžiūrint padangų protektoriuje ar šone nėra gumbų, atplaišų ar kitokių įtrūkimų. Jei nors vieną požymį matote būtinai pakeiskite padangą nauja. Ant tos pačios ašies padangos turi būti vienodo aukščio, pločio, nusidėvėjimo ir sezoniškumo.

20. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.
Atsakymas: Avarinės šviesos signalizacijos tikrinimas vyksta vizualiai, kai ji yra įjungta. Norėdami įjungti avarinę šviesos signalizaciją, nuspauskite avarinio signalo jungiklį (raudonas ar juodas mygtukas su trikampio simboliu). Įjungus avarinį prietaisų skydelyje mirksės kartu abiejų posūkių kontrolinės lemputės. Išlipus iš automobilio ir apėjus jį, pamatysite kad visos keturios posūkių lemputės mirksi kartu. Norėdami išjungti avarinį signalą, vėl nuspauskite jungiklį.

Priminimas: Jei reikės lipti iš automobilio, nepamirškite įjungti stovėjimo stabdį (užtraukti rankinį).

Dar kartelį primenu – jei atliekant patikrinimą reikia atidaryti variklio gaubtą, tai atlieka egzaminuotojas!
Visi 20 klausimų prieš praktinį egzaminą. Tad SĖKMĖS EGZAMINE!!!!!!